MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ – 19.01.2017 - Ankara Sanayi Odası

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ – 19.01.2017

    19 Ocak 2017

İşareti : 05/5000-154
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 06.03.2016 tarihinde 25 ürün grubunun ithalatını kapsayacak şekilde başladığı belirtilmektedir.


Yazıda ayrıca söz konusu uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engel Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca Anlaşmaların Halli Mekanizmasına taşınmasının değerlendirildiği, bu kapsamda Mısır’a ihracat yapan veya Mısır’da yatırımları bulunan firmaların anılan uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespitine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.


Bu çerçevede, Mısır’a ihracat veya yatırım yapan firmaların uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespit edilip Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesini teminen ekte sunulan formun doldurularak 20.01.2017 tarihine kadar kubilay.simsek@tobb.org.tr e-posta adresine ve Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (ilhami.tanriseven@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Form