23.10.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

23.10.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 23.10.2013
İşareti : 
4/5000-3576
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
23.10.2013 tarih ve 28800 sayılı,  Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası