23.10.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

23.10.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Hk.

    23 Ekim 2012

Tarihi  : 23.10.2012
İşareti : 
4/5000-3307 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
23.10.2012 tarih ve 28450 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası