23.07.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

23.07.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi    : 23.07.2015
İşareti   : 04/5000-1713
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
22.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası