23.07.2014 TARİHLİ Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tüzük Ve Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

23.07.2014 TARİHLİ Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tüzük Ve Tebliğler Hakkında

Tarihi   : 23.07.2014
İşareti  : 04/5000-2415
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tüzük ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası