23.05.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

23.05.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    23 Mayıs 2014

Tarihi : 23.05.2014
İşareti : 
4/5000-1744
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
23.05.2014 tarih ve 29008 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası