23.05.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

23.05.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun ve Yönetmelikler Hk.

    23 Mayıs 2013

Tarihi  : 23.05.2013
İşareti : 4/5000-1992
 
Sayın Üyemiz;  
  
23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Kanun ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası