23.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

23.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    25 Mart 2013

Tarihi  : 25.03.2013
İşareti : 4/5000-1093
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
23.03.2013 tarih ve 28596 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası