23.02.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

23.02.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ Hk.

Tarihi   : 25.02.2013
İşareti   : 4/5000-612
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
23.02.2013 tarih ve 28568 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası