23.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararı Ve Tebliğler Hk - Ankara Sanayi Odası

23.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararı Ve Tebliğler Hk

Tarihi  : 23.01.2013
İşareti : 
4/5000-228 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası