FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

İşareti : 05/5000-2200

İrtibat :dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği üyelik süreci Çevre Faslı kapsamında ülkemizin uyumlaştırmakla yükümlü olduğu mevzuat içerisinde 17/05/2016 tarih ve (AT) 842/2006 sayılı Bazı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün de bulunduğu hatırlatılmakta olup, söz konusu Tüzük kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın daha önce görüşe açıldığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, alınan görüşler doğrultusunda tekrar düzenlenen metnin yeniden görüşe açılmasının zaruri hale geldiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu taslak Bakanlığın, internet adresine (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayımlanmaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2016 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak 17.11.2016 tarihine kadar Odamız Araştırma Yönlendirme Müdürlüğü’ne (ceyda.polat@aso.org.tr) adresine e-posta ile iletilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek : 1- RESMİ GAZETE (7 sayfa)

        2- RESMİ GAZETE EKİ (13 sayfa)