22.09.2012 Tarihli Resmi Gazete Duyurusu Hk. - Ankara Sanayi Odası

22.09.2012 Tarihli Resmi Gazete Duyurusu Hk.

    21 Eylül 2012

Tarihi  : 24.09.2012
İşareti : 
4/5000-2980 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
   
22.09.2012 tarih ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Karar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası