22.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

22.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 22.08.2013
İşareti : 4/5000-3005
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
22.08.2013 tarih ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası