22.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de (Mükerrer) Yayımlanmış Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

22.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de (Mükerrer) Yayımlanmış Tebliğ Hk.

    23 Ağustos 2013

Tarihi  : 23.08.2013
İşareti : 4/5000-3023
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
22.08.2013 tarih ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de(Mükerrer) aşağıdaki  Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası