22.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

22.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

    24 Haziran 2014

Tarihi   : 23.06.2014
İşareti  : 04/5000-2066
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası