22.05.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

22.05.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk.

    22 Mayıs 2012

Tarihi  : 22.05.2012
İşareti : 
4/5000-1736 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası