22.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

22.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

    22 Nisan 2014

Tarihi : 22.04.2014
İşareti : 4/5000-1322
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası