22.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

22.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    24 Mart 2014

Tarihi : 22.03.2014
İşareti : 4/5000-971
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
22.03.2014 tarih ve 28949 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası