22.01.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

22.01.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    29 Ocak 2016
Tarihi    : 22.01.2016
İşareti   : 04/5000-154
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
22.01.2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.