21.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler ve Kurul Kararları Hk. - Ankara Sanayi Odası

21.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler ve Kurul Kararları Hk.

Tarihi  : 23.12.2013
İşareti : 4/5000-4584
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
21.12.2013 tarih ve 28858 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Tebliğ ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası