21.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

21.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk.

    21 Aralık 2012

Tarihi  : 21.12.2012
İşareti : 
4/5000-3867 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
21.12.2012 tarih ve 28504 sayılı Resmi Gazete’de Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.                                                                                                                              
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası