21.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

21.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler Hk.

    21 Aralık 2012

Tarihi  : 24.12.2012
İşareti : 
4/5000-3878 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
21.12.2012 tarih ve 28504 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası