21.08.2013 Tarihine Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

21.08.2013 Tarihine Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 21.08.2013
İşareti : 4/5000-2995
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası