21.04.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

21.04.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Hk.

    24 Nisan 2012

Tarihi  : 24.04.2012
İşareti : 
4/5000-1440 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
21.04.2012 tarih ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası