21.02.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

21.02.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi   : 21.02.2013
İşareti   : 4/5000-550
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                            
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.