2023 Türkiye İhracat Stratejisi Ve Eylem Planı İle İlgili 6/6/2012 Tarihli Ve 2012/8 Sayıl - Ankara Sanayi Odası

2023 Türkiye İhracat Stratejisi Ve Eylem Planı İle İlgili 6/6/2012 Tarihli Ve 2012/8 Sayıl

    14 Haziran 2012

Tarihi  : 14.06.2012
İşareti : 4/5000-2017
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 6/6/2012 Tarihli ve 2012/8 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı” 13.06.2012 tarih ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası