2017 Yılı Pul Emisyon Programı - Ankara Sanayi Odası

2017 Yılı Pul Emisyon Programı

    12 Nisan 2016

Tarih: 11.04.2016

İşareti: 05/5000-854

İletişim: dim@aso.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB) alınan bir yazıda, Posta ve Telegraf Teşkilatı A.Ş.’den alınan bir yazıya atfen;  Türkiye Cumhuriyeti adına pul çıkarma yetkisinin 6475 sayılı Kanun ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ye verildiği hatırlatılarak pul emisyon programlarının, Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar İşletme Usul ve Esasları, dünya pulculuğunda aranan konular ve uluslararası filateli gelenekleri göz önünde bulundurularak hazırlandığı, ayrıca söz konusu emisyon programında yer alacak pullarda, yıl içinde meydana gelebilecek, ülkemizi ilgilendiren önemli iç ve dış olaylara, geçmiş yıllarda ülkemizi ve dünya ülkelerini ilgilendiren önemli olaylara, ünlü kişilerin doğum ve ölüm yıldönümleri ile tarihi, turistik ve kültürel konular ile sanat ve spor olaylarına yer verildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 2017 yılı Pul Emisyon Programı çalışmaları için yukarıdaki belirtilen hususlarla ilgili pul çıkarılmaya değer görülen konu ile ilgili üyelerimizin önerilerini, aşağıda yer alan bağlantıdaki form kullanılarak, en geç 29 Nisan 2016 tarihine kadar TOBB’a iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Form: http://www.tobb.org.tr/EgitimveKaliteMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php