2017 YILI ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN LİSTESİ HK - Ankara Sanayi Odası

2017 YILI ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN LİSTESİ HK

İşareti : 04/5000-2167
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz; 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6518 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunluluğu” getirildiğinden bahisle; Bakanlık tarafından 2017 yılı ocak ayı içerisinde yayımlanmak üzere şekillendirilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 21 Kasım 2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası              

                                                  
Ek:Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Ürün Listesi