2016 Yılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Hazırlık Çalışmaları Hakkında - Ankara Sanayi Odası

2016 Yılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Hazırlık Çalışmaları Hakkında

    27 Ağustos 2015

Tarihi  : 27.08.2015
İşareti : 4/5000-1911
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4’üncü maddesi gereğince Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin her yıl revize edildiği bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, “2016 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği” hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, görüş ve öneri beklenen “2015 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri” Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü web sayfasında ve KOBİ Bilgi Sitesi’nde (www.kobi.tobb.org.tr) yer almakta olduğu belirtilerek  Tebliğlere ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 11 Eylül 2015 Cuma  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası