2016 Yılı Türkiye Fuar Rehberi - Ankara Sanayi Odası

2016 Yılı Türkiye Fuar Rehberi

Tarih: 07.06.2016

İşareti: 05/5000-1274

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın üyelerimiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB) alınan bir yazıda, dünyanın en yaygın pazarlama araçlarından biri olan fuarların, uluslararası ticaretin gelişimini destekleyen, yeni iş bağlantılarının oluşturulmasına ortam sağlayan ve ülkelerin küresel arenada tanıtımını pekiştiren son derece önemli platformlar oldukları belirtilmiştir.

Dünyanın en büyük yirmi ekonomiden biri olan ülkemiz, küresel krizin ardından yatırımlar, dış ticaret ve istihdam alanlarında istikrarlı bir büyüme grafiği elde etmiştir. Ekonomide yakalanan bu dinamik ivmede Türk özel sektörünün büyük payı bulunmaktadır. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’a yapılan sanayi ürünü ihracatının üçte birine yakını ülkemizce gerçekleştirilmektedir. Sadece sanayi sektöründe değil, diğer sektörlerde de ülkemiz küresel ekonomide önemli bir yere sahiptir. Turizm, müteahhitlik, karayolu taşımacılığı ve tarımsal üretim dünyada ilk sıralarda olduğumuz sektörlerden birkaçıdır.

Bu çerçevede, ekonomik dinamizmi etkili bir şekilde yansıtacak olan yurtiçi fuarların kapsamlı biçimde tanıtılması amacıyla TOBB tarafından hazırlanan “2016 Yılı Türkiye Fuar Rehberi”ne http://www.fuarrehberi.org.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz hususunu bilginize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası