2015 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Hazırlık Çalışmaları Hakkında - Ankara Sanayi Odası

2015 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Hazırlık Çalışmaları Hakkında

    18 Ağustos 2014

Tarihi : 18.08.2014
İşareti : 4/5000-2627
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2015 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri hazırlık çalışmaları çerçevesinde, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231M1.htm adresinden ulaşılabilmekte olduğu bildirilerek söz konusu Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 10 Eylül 2014 Çarşamba  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası