2015 Yılı İthalat Rejimi Hazırlık Çalışmaları (İthalat: 2014/9 Sayılı Tebliğ) Hakkında - Ankara Sanayi Odası

2015 Yılı İthalat Rejimi Hazırlık Çalışmaları (İthalat: 2014/9 Sayılı Tebliğ) Hakkında

    19 Eylül 2014

Tarihi : 19.09.2014
İşareti : 
4/5000-2912 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithalinin, İthalat Rejimi Kararı’nın 2. ve 7. maddeleri gereği Bakanlıklarının iznine tabi olduğu ve bu izne ilişkin usul ve esasların İthalat: 2014/9 sayılı “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” ile düzenlenmiş olduğu ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, 2015 yılına yönelik İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı ve söz konusu Tebliğ’in güncellenmesine yönelik görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda, anılan Tebliğ’in güncellenmesine ilişkin gündeme getirilebilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların en geç 02.10.2014 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası