2014 Yılında Tutulacak Olan Ticari Defterlerin Onaylanması (Tasdiki) Ve Ticarî Belgelerde - Ankara Sanayi Odası

2014 Yılında Tutulacak Olan Ticari Defterlerin Onaylanması (Tasdiki) Ve Ticarî Belgelerde

    26 Kasım 2013

Tarihi   : 26.11.2013
İşareti   : 09/
 
Sayın Üyemiz,
 
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 64üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmakla ve bu defterleri onaylatmakla (tasdik ettirmekle) yükümlü oldukları belirtilmiş; anılan yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ise para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Ticari defterlerin nasıl tutulacağı ile onay şekli ve esasları da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ  (Tebliğ) ile belirlenmiştir.
 
2013 yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde, üyelerimizin sonradan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, 2014 yılında kullanılacak ticari defterlerin onayları (açılış ve kapanış onayları), onaylarının yenilenmesi ve ticarî belgelerde yılbaşından itibaren bulundurulması zorunlu olan bilgileri hatırlatmak amacıyla, aşağıdaki açıklamaların yapılması gereksinimi duyulmuştur.
 
2014 yılında tutulacak olan ticari defterlerin onaylanması (tasdiki) ve ticarî belgelerde yer verilecek bilgilerin detayı ekli dosyada yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası