2014 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Hazırlık Çalışmaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

2014 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Hazırlık Çalışmaları Hk.

Tarihi  : 21.08.2013
İşareti : 
4/5000-2996 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2014 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerine İlişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 05 Eylül  2013 Perşembe  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası