2014 Verimlilik Proje Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

2014 Verimlilik Proje Ödülleri

    20 Mart 2014

Tarih: 20.03.2014           
                          
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonunun, Avrupa KOBİ Haftası inisiyatifi kapsamında yer alan 37 ülkenin katılımı ile 2009 yılından itibaren, her katılımcı ülkeden başarılı bir girişimci portesinin yer aldığı ”Başarının Sırrı“ başlıklı bir broşür hazırlamakta olduğu ve 2014 yılı Başarının Sırrı Broşürü ana temasının “Web Girişimcileri: Avrupa’nın Dijital Şampiyonları” olarak kararlaştırıldığı iletilmektedir.
 
Bu çerçevede,belirlenen tema ışığında web girişimciliği konusunda örnek bir hikâyesi olan ve ülkemizi temsil edecek bir girişimci portresinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirleneceği, broşürde yer almak üzere seçilen girişimcinin                        Avrupa Komisyonu tarafından 2014 Avrupa KOBİ Haftası etkinliklerine katılımcı              veya konuşmacı olarak davet edileceği ifade edilmektedir. Daha önceki yıllarda           hazırlanmış olan broşürler, Avrupa KOBİ Haftası web sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_tr.htm) yer almaktadır.
 
Bahse konu broşür ile ilgilenen üyelerimizin; TOBB’a iletilmek üzere, ekte yer alan formu ingilizce olarak doldurup 27 Mart 2014 tarihinde kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Selin ÖRNEK Tel:0312 417 12 00/1202 , selin.ornek@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası
 
Ekli dosya için tıklayınız
 
Ek: Girişimci Portresi Başvuru formu (3 sayfa)