2013/4380 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına - Ankara Sanayi Odası

2013/4380 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Tarihi  : 18.03.2013
İşareti : 
4/5000-983
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
  
“2013/4380 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  17.03.2013 tarih ve 28590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası