2013 Yılı Yıllık İşletme Cetvelleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

2013 Yılı Yıllık İşletme Cetvelleri Hk.

Tarihi  : 10.01.2014
İşareti : 
4/5000-70 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
T.C. Ankara Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 nci maddesinde; “ Sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren ilk dört ay içerisinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine) göndermeye mecbur” oldukları bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Sanayi Sicil Belgesi almış firmaların 2013 yılına ait bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerinin 1 Ocak 2014-30 Nisan 2014  tarihleri arasında    sanayi.gov.tr  adresinde bulunan e-hizmetler-sanayi sicil bilgi sistemi modülünden giriş işlemlerini yapması gerekmekte olduğu, aksi takdirde Sanayi Sicil Kanununun 9 ncu maddesi gereğince 759.00-TL (Yediyüzellidokuz) İdari Para Cezası uygulanacağı belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, Sanayi Sicil Belgesi almış üyelerimizin İdari Para Cezasına maruz kalmamaları için, süresi içerisinde işlemlerini tamamlaması , ayrıca; sistemde yaşanacak yoğunluk nedeniyle işlemlerin Nisan ayının son günlerine bırakılmaması ve belgesi olan firmaların sisteme girişlerinde mevcut sanayi sicil numarası üzerindeki bilgiler dahilinde işlem yaparak mükerrer kayıtlara mahal verilmemesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası