2013 Yılı Malzeme Alımları - Ankara Sanayi Odası

2013 Yılı Malzeme Alımları

    10 Aralık 2012

Tarihi  : 10.12.2012
İşareti : 05/5000-3741
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nden alınan bir yazıda, ekde yer alan  listede detayı gösterilen malzemeler Ticari ve Teknik Şartnamelerimizde belirtilen esaslar uyarınca satın alınacağı bildirilmektedir. İlgili malzemelere ait şartname bedelleri, her malzeme için ayrı ayrı hesaplanarak aşağıda belirtilen banka hesap numaralarımızdan birisine yatırılıp, dekont sureti teklif mektubuna eklenecektir. Dekont sureti bulunmayan teklifler dikkate alınmayacağı bildirilmektedir.
 
Firmalar teklif verirken, sevk öncesi ödemeli. pesin(7 gün). 30 gün. 60 gün.90 gün ve 120 gün ödeme opsiyonuna göre ayrı ayrı fiyat teklifi verecekleri ifade edilmektedir. Yağmurlama, damla sulama boru ve aksesuarları, filtre sistemlerine ve pvc temiz su ile sondaj boruları, motorlu testere , santrifüj pompalara ve ödeme opsiyonlu teklif veren firmalar tekliflerini excel tablosuna göre hazırlayarak teklif mektubu yanında ayrıca CD ile göndermeleri gerektiği belirtilmektedir. Teklifler kapalı zarf ile gönderilecekleri, zarfların üzerine mutlak suretle ° 2013 Yılı İlkbahar 2. Dönem Malzeme İhalesi Fiyat Teklifidir” ibaresi yazılacağı belirtilmektır.
 
Daha önceki yıllarda yapılan uygulamalarda, firmalar fiyat teklifini verdikten sonra ayrıca Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’ne görüşmeye davet edilmekte ve bu yıl firmalar ile görüşme yapılmayacak olup, vermiş oldukları teklifler dikkate alınacağı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 


Banka Adı

Şube Adı

İBAN Numarası