2013 EIP Çalışma Programı - Ankara Sanayi Odası

2013 EIP Çalışma Programı

Tarih: 20.02.2013
İşareti:05/5000-537
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, “2007-2013 yıllan arasında geçerli olan AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (Competitiveness and Innovation Framework-CIP) 1 .alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (Entrepreneurship and Innovation Programme-EIP) ülkemizdeki koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.
 
Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından başta proje çağrılan olmak üzere girişim sermayesi ve teminat desteğini içeren mali araçlar ve inovasyon konusunda belirlenen politika önceliklerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek analizler, raporlar ile programa ilişkin diğer bilgileri içeren çalışma programlan yıllık olarak hazırlandığı belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, bahse konu bilgileri içeren 2013 yılı EIP Çalışma Programına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web sitesinden (http://ab-sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=591&Ing=tr) ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası