2012/3 Sayılı Tebliğ Revizyon Çalışmaları - Ankara Sanayi Odası

2012/3 Sayılı Tebliğ Revizyon Çalışmaları

Tarih:10.10.2013 
İşareti:05/5000-3521
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen;
  • Türk teknik müşavirlik sektörünün yurt dışındaki hedef pazarlarda etkin bir şekilde konumlandırılmasını teminen teknik müşavirlik firmalarımızın etkin bir biçimde desteklenmesi kararı çerçevesinde, “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2012/3 Sayılı Tebliğ”in 25/06/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı,
  • 2004 yılından bu yana devam etmekte olan teknik müşavirlik destek programında 2012 yılına kadar yalnızca 102 bin TL destek ödemesi yapılabilmişken, 2012/3 sayılı Tebliğin yayımı ile birlikte programın hız ve etkinlik kazandığı ve sektöre yaklaşık 2.7 milyon TL’lik destek ödemesi yapıldığı,
  • Bunun yanı sıra, Sözleşme/Fizibilite Etüdü/ Nazım Planı destekleri için başvuruda bulunan teknik müşavirlik firmalarına toplam 49 projede yaklaşık 14 milyon 120 bin $’lık destek garantisi verildiği; Destek garantisi verilen projeler arasında şimdiye kadar açıklanan dokuz projeden altısının, Ekonomi Bakanlığınca sağlanan desteklere dayanarak vermiş oldukları fiyat teklifleri ile Türk teknik müşavirlik firmalarınca kazanıldığı,
  • Benzer şekilde, sektör kuruluşlarınca tertip edilen yurtdışı heyetler, Türkiye’de gerçekleştirilen konferans, seminer ve eğitim programlarının 2012/3 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenebildiği,
  • 2012/3 sayılı Tebliğin başarıyla geçen ilk yılı sonrasında, uygulamada hasıl olan ihtiyaçlar ve sektörün talepleri dikkate alınarak, söz konusu Tebliğin gözden geçirilmesi ve tadilinin gündeme geldiği, bu kapsamda 2012/3 sayılı Tebliğ hakkında madde bazında görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
Bu çerçevede, 2012/3 sayılı Tebliğ hakkında görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 11.10.2013 Cuma günü saat 15.00’a kadar Ankara Sanayi Odası Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Selin ÖRNEK, Tel:0312 417 12 00 Dahili:1202, E-mail: selin.ornek@aso.org.tr) görüşlerini elektronik ortamda iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası