2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Hk.

    13 Ocak 2012

Tarihi : 13.01.2012
İşareti : 4/5000-184
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
  
“2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)” 13.01.2012 tarih ve 28172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası