2012 Yılı 1007 Programı Çağrısı - Ankara Sanayi Odası

2012 Yılı 1007 Programı Çağrısı

    15 Ağustos 2012

Tarihi   : 15.08.2012
İşareti: 05/5000-2637
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
TÜBİTAK’tan alınan bir yazıda, TÜBİTAK tarafından kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) yürütüldüğü belirtilmektedir. 2005 yılından beri yürütülmekte olan program kapsamında 2012 yılı itibariyle revizyon yapıldığı ifade edilmektedir.
 
1007 programı ve aktif çağrılara ilişkin detaylı bilgiye www.tübitak.gov.tr/1007 adresinden ulaşılabilmektedir.Bu çağrı kapsamından belirtilen ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak, üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri veya özel kuruluşlar ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından hazırlanan proje önerileri TÜBİTAK’a sunulabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla