2011 Yılı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Raporu - Ankara Sanayi Odası

2011 Yılı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Raporu

    6 Ağustos 2012

Tarihi   : 06.08.2012
İşareti: 05/5000-2524
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli ve mevzuatına uygun olması, böylece tüketicinin, çevrenin ve insan sağlığının korunması, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum/kuruluşları tarafından yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) çalışmaları kapsamında, 2011 yılında gerçekleştirilen PGD faaliyetleri ve söz konusu faaliyetlerin sonuçlarını içeren “2011 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu” Ekonomi Bakanlığı tarafından ilgili kuruluşların görüş ve katkılarıyla hazırlandığı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu rapora Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.