2011 Pul ve Emisyon Programı Hk. - Ankara Sanayi Odası

2011 Pul ve Emisyon Programı Hk.

Tarihi     : 13.04.2011
İşareti    : 4/5000-1859
Yanıt     :meltem.coskun@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
TOBB’den Odamıza intikal eden ve PTT Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı’nın yazısına atfen, pul emisyon programlarının, postada kullanılan değerli kağıtlar yönetmeliği ve dünya pulculuğunda aranılan konular ve uluslararası filateli gelenekleri gözönünde bulundurularak hazırlanmakta olduğu, sözkonusu emisyon programında yer alacak pullarda; yıl içinde meydana gelebilecek ülkemizi ilgilendiren önemli olayların ve ünlü kişilerin doğum ve ölümlerinin 50. – 100. – 250. ve 500. gibi yıldönümleri ile tarihi, turistik ve kültürel konular ile sanat ve spor olaylarına yer verildiği belirtilerek; 2012 yılı pul emisyon programının hazırlanışı sırasında gözönünde bulundurulmak üzere olay ve yıldönümlerinden pul çıkarılmaya değer görülen konuların bildirilmesi talep edilmektedir.
 
Pul çıkarılmaya değer, sanayii ilgilendiren konuların 15 Mayıs 2011 tarihine kadar meltem.coskun@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksımıza göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası