2011 MPM Verimlilik Ödülleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

2011 MPM Verimlilik Ödülleri Hk.

Tarihi     :14.06.2011 
İşareti    :04/5000- 1948 
 
Sayın Üyemiz,
 
İlgi: TOBB’un 06.06.2011 tarih ve 511/13941 sayılı yazısı
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından, verimlilik fikrini benimsetmek ve çeşitli alanlarda verimlilik artışına katkıda bulunan kişi ve kuruluşları ödüllendirip, kamuoyuna tanıtmak amacıyla 2011 yılı Verimlilik Ödülleri verileceği belirtilmiş ve marka yaratmak, kurumsal dönüşüm, uluslararasındaki pazarlardaki konum, yenilikçilik, yatırım ve istihdamda gelişim, sosyal sorumluluk anlayışı ve çevre bilinci konuları kriter alınarak, ilimiz Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları üyeleri arasından (Kurul Üyeleri Listesi  ekte yer almaktadır.) adaylar belirlenmesi istenmiştir.  
 
Bu çerçevede; TOBB’a bildirilecek 2011 Verimlilik Ödülleri adaylarının belirlenmesini teminen, yukarıdaki kriterler de gözönünde bulundurularak, aday önerilerinizin, ayrıca, bir sonraki dönemde Odamız adına Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler (40 yaşa kadar)  Kurullarında yer almasını öngördüğünüz aday önerilerinizin de en geç 17.06.2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası  
 
Ek: