2010 Rekabet Mektubu Yayımlandı - Ankara Sanayi Odası

2010 Rekabet Mektubu Yayımlandı

“Rekabet Kurumu’nun, geçen yılki “2009 Rekabet Mektubu”nun ardından, Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı imzalı “2010 Rekabet Mektubu” da yayımlandı. Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Kaldırımcı, söz konusu mektupta, ülkemizde rekabetin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin, yalnızca Rekabet Kurumu’nun değil, tüm toplumsal grupların ortak çabalarıyla başarıya ulaşacağını vurgulamaktadır. Mektupta,  rekabet kültürünün yaygınlaşması ve rekabet düzeninden beklenen toplumsal yararların elde edilebilmesi için toplumun tüm kesimleri işbirliğine davet edilmektedir. Rekabet Kurumu’nun, başta hükümet ve kamu kuruluşları olmak üzere, siyasi partiler, özel kesimdeki ve kamudaki teşebbüsler, sanayi ve ticaret odaları, teşebbüs birlikleri, sivil toplum örgütleri, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, medya ve üniversiteler ile paylaşmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında  Ankara Sanayi Odası’na da ulaşan 2010 Mektubunu siz değerli üyelerimizin ilgi ve dikkatine sunuyoruz.