2010 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu Hk. - Ankara Sanayi Odası

2010 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu Hk.

    26 Ağustos 2011

Tarihi    : 26.08.2011
İşareti   : 4/5000 –2687
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli ve mevzuatına uygun olması ve böylece can ve mal güvenliği, bitki ile hayvan varlığı ve sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması, piyasada haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalara, Bakanlığın koordinasyonunda PGD’den sorumlu kuruluşlarca devam ettirildiği belirtilmektedir
 
PGD’den sorumlu kuruluşların görüş ve katkıları alınarak hazırlanmış olan “2010 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu” ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası