2009-2010 GDAÜ Dönem Başkanlığımız/Ticaret Bakanları Top. - Ankara Sanayi Odası

2009-2010 GDAÜ Dönem Başkanlığımız/Ticaret Bakanları Top.

Tarihi     : 25.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4388
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ-Southeast European Cooperation Process) dönem başkanlığının, 05 Haziran 2009 tarihi itibariyle, bir yıl süre ile ülkemiz tarafından üstlenildiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, dönem başkanlığı süresinde planlanan faaliyetler kapsamında 2010 Mart’ının ikinci yarısında, GDAÜ üyelernin Dış Ticaret Bakanlarının ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, ülkemiz evsahipliğinde bir toplantı yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Söz konusu toplantının gerek Güneydoğu Avrupa coğrafyasının ülkemiz için önem teşkil etmesi, gerek küresel kriz ortamında ikili ve bölgesel ticaretin, Bakanlar düzeyinde ele alınmasının sağlanması, gerekse mevcut işbirliğinin ilerletilmesinin temini bakımından faydalı olabileceği bildirilmektedir.
 
Yazıda bahse konu toplantının, Güneydoğu Avrupa bölgesinde ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine engel oluşturan her türlü durum ve uygulamanın (mevzuat, standartlara ilişkin / teknik kurallar, gümrükle ilgili yükümlülükler, lojistik, bankacılık, sigortacılık, vb. alanlardaki düzenlemeler gibi) belirlenerek, söz konusu engellerin ortadan kaldırılma yollarının araştırılması açısından önemli bir fırsat teşkil edeceği belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, Arnavutluk – Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’ın yer aldığı GDAÜ üyeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerilerinin  31 Aralık 2010 tarihine kadar TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’na (Faks: 0312 218 22 09, E-mail: meric.kinikli@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası