2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Teb - Ankara Sanayi Odası

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Teb

    11 Nisan 2011

Tarihi     :11.04.2011
İşareti    :4/5000-1218
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/3)” 10.04.2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası