2008 Yılı İşgücü Piyasası Bilgileri Anketi hk. - Ankara Sanayi Odası

2008 Yılı İşgücü Piyasası Bilgileri Anketi hk.

Tarihi     : 10.11.2008
İşareti    : 5/5000 –
4397
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir  yazıda Türkiye İş Kurumu’ndan gelen bir yazıya atfen; işverenlerin aradıkları nitelikte eleman bulabilmeleri,iş arayanların da çalışmak istedikleri mesleklerde uygun açık işleri nerede ve hangi sektörde bulacaklarını bilmeleri açısından işgücü piyasası verilerinin yerel ve ulusal bazda  derlenmesi ve değerlendirilmesinin büyük önem arz ettiği, bu bağlamda işgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek,değerlendirmek ve hizmet alıcılarının hizmetine sunmak amacıyla bir anket geliştirildiği bildirilmiştir.

Anket verileri doğrultusunda; işgücü piyasasında meydana gelen değişme ve gelişmelerin işgücü üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla,genelde  istihdam ve eğitim politikalarının oluşumuna katkı sağlamak, özelde ise Türkiye İş Kurumu’nun hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması amacıyla  plan ve programların geliştirileceği bildirilmiştir.

Bu anketin 81 ilde tüm işyerlerine uygulanması planlanmıştır. Bu kapsamda 20 Ekim-20 Kasım 2008 tarihleri arasında http:/anket.iskur.gov.tr web adresinde yer alan anketin tüm işverenlerce doğru ve eksiksiz doldurulmasını rica ederiz.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası